• СУ "Д-р Петър Берон"
    В учебното заведение се обучават 620 ученици. Екипът на училището се състои от 61 педагогически специалисти – учители, психолог, педагогически съветник, логопед, ресурсен учител.
  • СУ "Д-р Петър Берон"
  • СУ "Д-р Петър Берон"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Нашият уебсайт ви дава възможност да се запознаете с ежедневието в СУ "Д-р Петър Берон".

Ще видите, как нашите учители, администратори и служители са ангажирани да осигурят безопасна и възпитаваща среда за обучение на нашите ученици, като им предоставят най-добрите възможности за учене. Нашата мисия е да вдъхнем на учениците си необходимата основа, за да излязат в света като ученици за цял живот.