Свободни места за ученици

Свободни места за ученици

Свободни места за ученици

Клас

Вид паралелка

Брой свободни места

I

Общообразователна

10

II

Общообразователна

0

III

Общообразователна

10

IV

Общообразователна

4

V

Общообразователна

2

VI

Общообразователна

11

VII

Общообразователна

0

VIII

Профил „Предприемачески“

11

IX

Профил „Предприемачески“

2

X

Профил „Предприемачески“

6

XI

Профил „Предприемачески“

1-ви профилиращ предмет – Предприемачество

2-ри профилиращ предмет – География и икономика

3-ти профилиращ предмет - Английски език

4-ти профилиращ предмет - Биология и здравно образование

6

XII

Профил „Предприемачески“

1-ви профилиращ предмет – Предприемачество

2-ри профилиращ предмет – География и икономика

3-ти профилиращ предмет - Английски език

4-ти профилиращ предмет - Философия

7