Свободни места за ученици

Свободни места за ученици

Свободни места за ученици

Към 01.02.2024 г.

Клас

Вид паралелка

Брой свободни места

I

Общообразователна

11

II

Общообразователна

7

III

Общообразователна

1

IV

Общообразователна

12

V

Общообразователна

12

VI

Общообразователна

0

VII

Общообразователна

9

VIIIа

Профил „Предприемачески“

0

VIIIб

Профил „Софтуерни и хардуерни науки"

0

IX

Профил „Предприемачески“

7

X

Профил „Предприемачески“

4

XI

Профил „Предприемачески“

1-ви профилиращ предмет – Предприемачество

2-ри профилиращ предмет – ИТ

3-ти профилиращ предмет - Английски език

4-ти профилиращ предмет - Философия

11

XII

Профил „Предприемачески“

1-ви профилиращ предмет – Предприемачество

2-ри профилиращ предмет – География и икономика

3-ти профилиращ предмет - Английски език

4-ти профилиращ предмет - Биология и здравно образование

5