Ученически съвет

Ученически съвет

Ученически съвет към СУ "Д-р Петър Берон", гр. Костинброд

Учебна 2023/2024 година

Председател: Мария Маламова, 9. клас
Зам.-председател: Жаклин Толева, 10. клас
Секретар: Саманта Толева, 10. клас