Административен персонал

1 Ръководител на направление "ИКТ" Димитър Велчев
2 Счетоводител Вергиния Христова
3 Касиер-домакин Красимира Цветанова
4 ЗАС Поля Тонева
5 Библиотекар Ивайло Иванов