Административен персонал

1 Заместник - директор по АСД Теменужка Йорданова
2 Счетоводител Вергиния Христова
3 Касиер-домакин Красимира Цветанова
4 ЗАС Поля Тонева