Прием 2023 за I клас

Прием 2023 за I клас

Прием 2023 за I клас

Уважаеми родители,

За учебната 2023-2024 г. училището осъществява прием в първи клас в три паралелки - две с разширено изучаване на БЕЛ и математика и една с разширено изучаване на хореография.

Тук може да намерите график на дейностите, заявление за участие в класиране и заповед за прием.