Прием 2023 за I клас

Прием 2023 за I клас

Прием 2023 за I клас

Заявления за записване на ученици за I клас след първо класиране се приемат в канцеларията на СУ „Д-р Петър Берон“ всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа в периода от 15.06.2023 до 20.06.2023, с изключение на 16.06.2023 - ден на провеждане на НВО.

 

Уважаеми родители,

За учебната 2023-2024 г. училището осъществява прием в първи клас в три паралелки - две с разширено изучаване на БЕЛ и математика и една с разширено изучаване на хореография.

Тук може да намерите график на дейностите, заявление за участие в класиране и заповед за прием.