От ученици за ученици

От ученици за ученици

От ученици за ученици

В духа на ученическото самоуправление, учениците Викторио Наков и Давид Велков от 11 клас,
подготвиха и представиха пред седмокласниците интригуваща презентация на английски език
за вредата от използването на наркотици.