Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ - 2024 г.

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ - 2024 г.

За първа година нашето училище работи по НП „Заедно в изкуствата и спорта“.

В направление спорт участваме с 3 групи:

  • Волейбол (5-7 клас) с ръководител Милчо Йорданов
  • Баскетбол (3-4 клас) с ръководител Нежен Дянков
  • Баскетбол (5-7 клас) с ръководител Иванка Панайотова