22 април - Международен ден на Земята

22 април - Международен ден на Земята

22 април - Международен ден на Земята

02.05.2023

 

Инициатива на първите класове по повод Международния ден на Земята - 22 април.
Благодарим за съдействието на родителите!