Ръководство

1.

 

Вр.И.Д. Директор

 

Александър Евтимов
Учител по математика

ПРИЕМНО ВРЕМЕ
СРЯДА
12:00 - 13:00 ч.

2.

 

Заместник-директор по учебна дейност за начален етап

 

Лидия Шопова
Учител по английски език

3.

 

 

Заместник-директор по учебна дейност за прогимназиален етап

 

Бонка Янева
Учител по БЕЛ

 

4.

Заместник-директор по учебна дейност за гимназиален етап

 

Ели Виденова
Учител по математика

 

5.

Ресурсен учител

Ваня Иванова

6.

Логопед-психолог

Димитрина Димитрова

7.

РНИКТ

Димитър Велчев