Специалисти за подкрепа за личностно развитие

1

Ресурсен учител

Ваня Иванова

2

Логопед

Димитрина Димитрова

3

Психолог

Искрен Исаев