Обществен съвет

Обща информация

               Състав на Обществения съвет към СУ "Д-р Петър Берон"

Име и фамилия

Роля

Дарина Николаева - родител

Председател

д-р Атанас Тенев - представител на финансиращия орган

Член

Илияна Петрова - родител

Член

Красимира Луканова - родител

Член

Цветелина Петрова - родител

Член