Прием 2024 след 7. клас

Прием 2024 след 7. клас

Прием 2024 след 7. клас

ПРИЕМ 2024

За учебната година 2024-2025 г. СУ "Д-р Петър Берон" обявява прием след 7. клас в две паралелки:

  • 8А клас - профил "Предприемачески", с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език - руски (от 9. клас);
  • 8Б клас - профил "Софтуерни и хардуерни науки", с интензивно изучаване на испански език, втори чужд език - английски (от 9. клас).

Единна информационна система за изпити и прием - https://infopriem.mon.bg/login

БАЛООБРАЗУВАНЕ

8А клас - Профил „Предприемачески“: 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Мат + География и икономика + Информационни технологии

8Б клас - Профил „Софтуерни и хардуерни науки“: 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Мат + Информационни технологии + Чужд език

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15