Прием 2023 след 7. клас

Прием 2023 след 7. клас

Прием 2023 след 7. клас

ПРИЕМ 2023

18.07.2023 г.

Свободни места след първо класиране

8А клас, профил "Предприемачески" - 4 места;

8Б клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" - 4 места.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

За учебната година 2023-2024 г. СУ "Д-р Петър Берон" обявява прием след 7. клас в две паралелки:

  • 8А клас - профил "Предприемачески", с интензивно изучаване на английски език, втори чужд език - руски (от 9. клас);
  • 8Б клас - профил "Софтуерни и хардуерни науки", с интензивно изучаване на испански език, втори чужд език - английски (от 9. клас).

Единна информационна система за изпити и прием - https://infopriem.mon.bg/login

Определено училище, в което ще се приемат документи за участие в класирането (т.нар. училище-гнездопри осъществяване на държавния прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование за учебната 2023-2024 година - ПГВМСС "Св. Георги Победоносец", гр. Костинброд.

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

8А клас - Профил „Предприемачески“: 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Мат + География и икономика + Информационни технологии

8Б клас - Профил „Софтуерни и хардуерни науки“: 2*НВО БЕЛ + 2*НВО Мат + Информационни технологии + Чужд език

СКАЛА за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование след VII клас в точки:

Оценки от свидетелството за основно образование след VII клас ТОЧКИ
Отличен (6) 50
Много добър (5) 39
Добър (4) 26
Среден (3) 15