Учители - Среден и Горен курс

1 Старши учител - БЕЛ Надя Асенова
2 Учител - БЕЛ Кристина Цветанова
3 Старши учител - БЕЛ Цветелина Славова
4 Учител - Физика и астрономия Анна Меликсетян
5 Старши учител -  АЕ Велислава Георгиева
6 Старши учител - АЕ Анита Йорданова
7 Учител - АЕ Мария Дойчева
9 Старши учител - РЕ Наталия Христова
10 Старши учител - Математика Бойка Александрова
11 Учител - Математика Даниела Додова
12 Старши учител - Информатика / ИТ Цветелина Моновска
13 Учител – История и цивилизация, Философски цикъл Десислава Хаджиева
14 Старши учител - История и цивилизация Красимира Георгиева
15 Учител - Изобразително изкуство Димитър Иванов
16 Старши учител - Математика, Физика и астрономия Галина Рангелова
17 Старши учител – Биология и здравно образование Цветелина Георгиева
18 Учител - География и икономика Шизен Изет
19 Учител - Музика Цветелина Петрова
20 Старши учител - Технологии Пантелей Григоров
21 Учител - ФКС Милчо Йорданов
22 Старши учител - ФКС Иванка Тодорова
23 Учител ФКС Нежен Дянков
24 Старши учител АЕ Ваня Горанова-Димитрова
25 Учител ХООС Галина Тахирска