Учители - прогимназиален и гимназиален етап

1. Кристина Цветанова Учител по български език и литература
2. Цветелина Маркова Старши учител по български език и литература
3. Йоана Петрова Старши учител по български език и литература
4. Велисвава Георгиева Старши учител по английски език
5. Мария Дойчева Старши учител по английски език
6. Ваня Горанова-Димитрова Старши учител по английски език
7. Анита Йорданова Старши учител по английски език
8. Наталия Христова Старши учител по руски език
9. Стела Крето Старши учител по испански език
10. Бисера Иванова Учител по испански език
11. Галина Рангелова Старши учител по математика и физика и астрономия
12. Даниела Додова Учител по математика и ИТ
13. Йорданка Игнатова Старши учител по математика и ИТ
14. Христо Иванов Старши учител по математика
15. Антонио Шопов Учител по математика и ИТ
16. Красимира Илиева Старши учител по история и цивилизации
17. Десислава Хаджиева Учител по философски цикъл и ИЦ
18. Шизен Митова Учител по география и икономика
19. Цветелина Венциславова Старши учител Биология и ЗО
20. Галина Тахирска Учител по химия и ООС
21. Габриела Савова-Патронова Учител по предприемачество
22. Пантелей Любомиров Старши учител по технологии и предприемачество
23. Екатерина Трайческа Учител по изобразително изкуство
24. Цветелина Петрова Учителпо музика
25. Иванка Панайотова Старши учител по физическо възпитание и спорт
26. Нежен Дянков Старши учител по физическо възпитание и спорт
27. Милчо Йорданова Учител по физическо възпитание и спорт