НП "Отново Заедно"

НП "Отново Заедно"

НП „Отново заедно“

Уважаеми родители,

И тази година училището ни ще участва в НП „Отново заедно“ на МОН, целта на която е създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години и за подпомагане на социализацията им.

Програмата предоставя възможност на ученици от 1. до 11.клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището,  финансиране на туристически пакет: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. На група от 10 ученици има един учител за ръководител.

Критерии за НП „Отново заедно“

  1. Социален статус на ученика –  ученици без родител; ученици, получаващи стипендия по социален признак;
  2.  Продължителност на обучение в електронна среда – колкото по-голяма продължителност толкова по висок показател;
  3.  Преболедували Ковид ученици – доказване с представяне на положителен тест;
  4.  Висок среден успех за учебната 2021-2022 година – от всички предмети изучавани през годината;
  5.  Липса на отсъствие по неоснователни причини .
  6.  Липса на санкция наложена от класен ръководител, директор или по решение на ПС.
  7.  Активности през годината в различни категории – олимпиади, състезания, конкурси и други.
  8.  Получени нагрдаи, поощрения от класен ръководител или други преподаватели.

При равен брой точки се прилага жребии за включване.

Кандидатите заявяват желание за участие в срок до 15.07.2022г. на място в училище