Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на дните от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г. вкл. за неучебни

Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на дните от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г. вкл. за неучебни

Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на дните от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г. вкл. за неучебни