Обявен е списъкът на приетите учениците след първо класиране за I клас

Обявен е списъкът на приетите учениците след първо класиране за I клас

Заявления за записване на ученици за I клас след първо класиране се приемат в канцеларията на СУ „Д-р Петър Берон“ всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа в периода от 15.06.2023 до 20.06.2023, с изключение на 16.06.2023 - ден на провеждане на НВО.