Изпити за определяне на срочна оценка за втори учебен срок за ученици в дневна форма

Изпити за определяне на срочна оценка за втори учебен срок за ученици в дневна форма