Провеждане на поправителни изпити - първа сесия 2022/2023