Графици за изпити - първа сесия на уч. 2023/2024 г. (СФО под и над 16 години)

Графици за изпити - първа сесия на уч. 2023/2024 г. (СФО под и над 16 години)

Графици за изпити - първа сесия на уч. 2023/2024 г. (СФО под и над 16 години)

01.12.2023