Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот за търговска дейност - автомат за топли напитки

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот за търговска дейност - автомат за топли напитки

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот за търговска дейност - автомат за топли напитки